Avís legal

Funcionalitat

La web “residuonvas.cat” és una web on permet al visitant saber el lloc correcte on dipositar els diferents residus que generem en l’àmbit domèstic, ja sigui als diferents sistemes de recollida selectiva al carrer o bé a la deixalleria o punt verd.


Propietat

La web és propietat de l’Agència de Residus de Catalunya i té com a col·laboradors a tots els Sistemes Integrats de Gestió de Residus. La web està vinculada a l’aplicació “Residu, on vas?”


Reutilització de la informació

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública, la reutilització de la informació pública és lliure i no està subjecta a restriccions, llevat dels supòsits en què, per via reglamentària, se sotmeti a l’obtenció d’una llicència específica, per raó de la tutela d’altres drets o béns jurídics, o a la sol·licitud prèvia de l’interessat.

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, i modificada per la Llei 18/2015, de 9 de juliol (que al seu torn transposa la Directiva 2013/37/UE), regulen la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a reutilitzar la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, la Generalitat de Catalunya permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, d'acord amb l'instrument legal CC0 de Creative Commons, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

No desnaturalitzar el sentit de la informació.

Citar sempre la font de la informació.

Mencionar la data de l'última actualització de la informació.

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin.

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de la Generalitat de Catalunya en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de la Generalitat de Catalunya i estan protegits per la legislació vigent aplicable.


Política de privadesa

Com a usuari de la web “residionvas.cat” t’informem que el seu ús no suposa la recollida de cap dada de caràcter personal.


Preferències i serveis de l’aplicació

La web permet que tingueu configurades algunes preferències i que pugueu utilitzar serveis del vostre dispositiu. Ubicació: amb el vostre consentiment previ en el vostre dispositiu, l’aplicació permet oferir-vos informació de les deixalleries, punts de recollida aparells elèctrics i electrònics, tallers amb recollida de bateries d’automoció i contenidors de piles i petites bateries que teniu més a prop utilitzant els serveis de Google Maps. Podeu activar o desactivar la informació de la vostra ubicació des de la configuració del vostre dispositiu mòbil. Per a més informació consulteu https://policies.google.com/privacy Idioma: podeu configurar-vos l’idioma de visualització de la web, disponible en català, castellà o anglès i canviar-lo en qualsevol moment. Les preferències d'usuari es desen internament al dispositiu i quan l’usuari esborra l’historial de la web, aquestes preferències s'esborren. Preferits: la web permet configurar el municipi preferit pel usuari per saber quin model de recollida s’utilitza. Les preferències d'usuari es desen internament al dispositiu i quan l’usuari esborra l’historial de la web, aquestes preferències s'esborren..


Política de galetes

Aquesta web utilitza galetes (cookies) només amb finalitats estadístiques i d’analítica, i proporciona així informació rellevant als responsables de l’aplicació per millorar el servei a la ciutadania i per personalitzar els serveis i els continguts.

La galeta mai no va associada a cap dada de caràcter personal que us pugui identificar, són anònimes, i se'n fa un ús merament estadístic.


Quines galetes recull l’aplicació?

Tipus: Firebase Analytics mitjançant el IDFA (Identificador de publicitat)

Ús: recollida d’analítiques i estadístiques de pantalles.

Política: https://firebase.google.com/policies/analytics/?hl=es-419