Aquesta web fa servir cookies. Seguir navegant per ella implica la seva acceptació | Accepto
PER QUÈ RECICLAR BÉ?
Separar bé els residus a casa nostra és afavorir el seu reciclatge i/o tractament adequat, és reintroduir al cicle de producció i consum productes i materials que han estat fets servir, no necessitem i ens en volem desfer.

Per tant, podem afirmar que el residu no es llença, s’aprofita i/o es tracta adequadament. A partir d'aquesta afirmació, comprendrem que qualsevol objecte o producte una vegada ja no el necessitem, si el dipositem en el lloc correcte, facilitem que comenci un nou cicle: el del seu aprofitament.

A Catalunya, 1 de cada 3 quilos de residus que generem es reciclen i, a més, cada vegada generem menys residu. I abans de llençar res, estiguem ben segurs que no li podem donar un nou ús.

Cada un de nosaltres tenim la responsabilitat de dipositar el residu correctament i millorar dia a dia fent-ne menys. És molt important que en el moment de comprar tinguem en compte reduir la quantitat de residu que s'haurà de llençar. Separar bé també vol dir generar menys i en qualsevol cas, un residu tindrà una llarga vida si el dipositem en el lloc correcte, sortirà més barat al teu municipi i s'aprofitarà correctament per fer nous productes. Així doncs, obrim tot un cicle als residus, tota una nova oportunitat.

En resum, si separem correctament...
Conservem el medi ambient

...Evitem fer malbé el medi ambient llençant productes que embruten i malmeten el nostre entorn natural. Per poder gaudir de la natura, nosaltres en som els primers responsables.
Estalviem recursos naturals

...Evitem produir nova matèria prima, això fa que no fem malbé el medi ambient evitant l'explotació dels recursos naturals com ara boscos, minerals, aigua per preservar el nostre entorn per a les generacions futures.
Matèria prima reciclada per a nous productes

...Permet que moltes empreses productores comprin matèria prima provinent del cicle de reciclatge per fabricar nous productes: tèxtil, mobiliari urbà, aïllants, peces per a l'automoció, envasos nous...
El gran benefici de la fracció orgànica

...De les restes de menjar i jardineria que generem a casa n'obtenim un gran benefici. La fracció orgànica és un dels residus més valoritzables: amb el seu processament en plantes especialitzades n'obtenim fertilitzant orgànic o compost, i biogàs que s'usa com a font d'energia.
Estalviem diners als nostres municipis

...Fem que els municipis estalviïn diners si la recollida selectiva es fa correctament i evitem els impropis en les fraccions, ja que les compensacions econòmiques que perceben pel cànon de residus municipals, i pels ingressos dels Sistemes Integrats de Gestió seran majors.
Donem llocs de treball a Catalunya

...Representa donar feina: a Catalunya prop de 900 empreses es dediquen a gestionar els residus que generem, i donen ocupació a prop de 28.000 persones.