Aquesta web fa servir cookies. Seguir navegant per ella implica la seva acceptació | Accepto
FRACCIÓ ORGÀNICA
Com puc començar a separar els residus orgànics?
És molt fàcil, has de tenir un cubell airejat, que és un recipient de color marró amb foradets. El pots demanar al teu ajuntament o als punts verds o deixalleries.

Amb el cubell airejat cal utilitzar preferentment bosses compostables, que es degraden amb les restes de menjar durant el procés de compostatge. La combinació d’aquests dos elements afavoreix la ventilació i l’evaporació de l’aigua de les restes dels aliments, fet que en redueix les males olors i el volum dels residus. Les bosses compostables es poden comprar en algunes botigues d’alimentació.

Si fem servir bosses de plàstic per recollir els residus orgànics, aquest s’integra en la cadena de producció del compost encarint-ne el procés que, a més, resulta en un compost de pitjor qualitat.

Un cop separats els residus, s’han de dipositar d'acord amb el model de recollida selectiva del municipi (recollida porta a porta, contenidors de superfície, etc.).Consells per a la recollida en origen de la FORM:

Prop de 40% dels residus municipals generats en els municipis catalans són orgànics, és a dir, deixalles de menjar i restes vegetals de mida petita -també coneguts com a FORM (Fracció Orgànica dels Residus Municipals)- molt fàcils de reciclar o "valoritzar" si complim uns petits requisits, cosa que ens permet tenir un impacte molt clar i directe sobre l'entorn i el medi ambient. No obstant això, aquests residus també tenen la característica de ser molt "inestables", de manera que cal recollir-los i tractar-los ràpidament.Beneficis de reciclar els residus orgànics:

1. Multiplicar el reciclatge

Separar correctament la brossa orgànica també permet que altres elements reciclables, com el paper i el cartró, no s'embrutin i puguin ser reciclats adequadament.
2. Generar electricitat

Al reciclar els residus orgànics, mitjançant processos de digestió anaeròbica, també facilitem l'obtenció de biogàs que podem aprofitar per a la producció d'energia a través de les plantes de biogàs, un recurs energètic renovable que redueix la dependència energètica de l'exterior i li dóna una segona vida als nostres deixalles orgàniques.
3. Millorar la qualitat de la terra

Un dels beneficis que es poden obtenir del compostatge dels residus orgànics és que són fàcilment convertibles en compost, un adob orgànic amb valor fertilitzant per als nostres camps, conreus i jardins. Gràcies a això es redueix l'ús de fertilitzants sintètics, més cars i amb major impacte ambiental. A més, es millora la qualitat del sòl i amb aquest, dels ecosistemes.
4. Aire i aigua més purs

Evitar que els residus orgànics es destinin a l'abocador o incineradores redueix els impactes ambientals (generació de lixiviats i de gasos d'efecte hivernacle) i contribueix a la conservació dels recursos que contenen els residus orgànics (matèria orgànica i nutrients).
5. La gestió dels residus orgànics s'ha de fer, com en la majoria de residus, seguint la jerarquia de gestió:


En primer lloc reduint la seva generació, especialment lluitant contra el malbaratament alimentari i, en segon lloc, efectuant la recollida selectiva en origen (en els domicilis i en els establiments comercials) per facilitar el reciclatge material (obtenció de compost) o la valorització energètica (obtenció de biogàs).
6. Beneficis econòmics

A Catalunya cada tona de residus que entra en un abocador o incineradora es grava amb un cànon ecològic. No obstant això, els ens locals que recullen selectivament els residus orgànics es poden beneficiar amb un retorn econòmic procedent d'aquest cànon ambiental, que és més gran en funció de la quantitat i la qualitat de les tones de residus orgànics que es recullin selectivament i s'aportin a les plantes de tractament biològic (compostatge i/ o digestió anaeròbica).

L’any 2014 cada ciutadà a Catalunya va produir una mitjana de 485 kg d'escombraries, un total de 1,3 quilos cada dia. Els objectius de la Generalitat de Catalunya se centren en fer que aquesta suma baixi fins als 456 kg abans de 2020. No obstant això, resulta tan important reduir la producció de deixalles com augmentar-ne el reciclatge. En aquest sentit, els residus orgànics són el primer pas a donar, ja que són els més quantiosos i alhora fàcils de tractar.

Segons els últims informes, a Catalunya es recull de forma selectiva neta (RSL) el 30% de la matèria orgànica produïda, però, s'ha de rebutjar un 13,4% d’”impropis", és a dir, residus o elements estranys que no formen part d'aquesta categoria. Per això ens preguntem:

Quins residus són orgànics?

- Restes de fruita i verdura (closques, pells, llavors)
- Ossos i altres restes de carn (o peix)
- Menjar en mal estat
- Marro del cafè i restes d'infusions
- Paper de cuina tacat de menjar
- Tovallons o mocadors
- Rams i restes de flors, plantes o gespa
- Taps de suro
- Serradures, estelles i encenalls de fusta
- Excrements de gos o gat (sense la sorra)
- Escuradents, pals de gelat o de menjar xinès
- Bosses compostables per a la recollida selectiva de residus orgànicsQuins residus NO són orgànics? orgànics?

- Bolquers, compreses, tovalloletes humides, tampons o bastonets per a les orelles
- Altres productes d'higiene com maquinetes d'afaitar, raspalls o preservatius
- Pols d'escombrar o bosses d'aspiradora
- Burilles i cendres de tabacAltres consells per reciclar millor els residus orgànics

Reciclar la matèria orgànica és molt senzill, sobretot si es fa com a hàbit quotidià. En aquest sentit és important inculcar aquesta rutina als més petits perquè l'assumeixin com un fet natural, quotidià, com netejar-se les dents o tancar la porta quan surten de casa. Per això, el millor és que tots a casa siguin partícips del reciclatge i que per imitació tots acabin participant d'aquesta activitat de forma activa i responsable.Implantació del servei de recollida de la FORM (Fracció orgànica dels residus municipals):
La recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) està consolidada a Catalunya amb un total de 781 municipis amb la implantació d’aquest servei, cosa que representa gairebé el 85% del municipis catalans.

La majoria de municipis (726/781) disposen del servei de la recollida selectiva de la fracció orgànica implantat en la seva totalitat, prestant el servei a tota la població (ciutadania i grans productors), però alguns (55/781) encara disposen d’implantació parcial (a una part del municipi i/o només a grans productors).

S’estima que més de 7,1 milions d’habitants a Catalunya disposen del servei de recollida selectiva de la FORM (aproximadament el 95% de la població). Malgrat això, encara hi ha 166 municipis que no han iniciat la recollida selectiva de la fracció orgànica; la major part són municipis de mida petita i de molt poca població (un 90% són de menys de 1.000 habitants), molts dels quals estan gestionant una part de la fracció orgànica via l’autocompostatge.

Fullet informatiu "FORM, Fracció Orgànica dels Residus Municipals"
Matèria orgànica (FORM - FV)
Campanya comunicativa "Si l'orgànica va al marró, bé! Si no hi va, no ve"
Fullet informatiu "La gestió dels residus municipals i el seu impacte en el canvi climàtic"