Aquesta web fa servir cookies. Seguir navegant per ella implica la seva acceptació | Accepto
PREGUNTES FREQÜENTS
Per què no puc llençar un got de vidre o el vidre d'una finestra a la fracció del vidre?

El motiu pel qual no es pot llençar una finestra a la fracció del vidre és perquè no es tracta d’un envàs. Un envàs és tot aquell material que serveix contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies. El vidre de finestra, anomenat vidre pla, és millor portar-lo a al deixalleria. Pel que fa al got de vidre, la temperatura de procés posterior que cal aplicar és més elevada que la majoria de vidre que formen els envasos, ja que conté altres elements per assegurar les seves propietats de transparència i brillantor. El got de vidre doncs no pot anar amb els envasos de vidre, i no hi ha cap problema en portar-lo a la deixalleries i/o dipositar-lo a la fracció resta. Els fabricants que posen productes envasats amb vidre al mercat paguen una part a l'entitat ECOVIDRIO per fer-se càrrec de la recollida i tractament del residu d'envàs. D'aquesta manera els residus d'envasos de vidre es recullen als contenidors verds, finançats també per aquesta entitat. La gestió dels productes que no són envasos es financen per una altra via de l'administració i per tant no es pot gestionar seguint el mateix circuit de recollida. És per això que la fracció vidre està dedicada als envasos de vidre i, el vidre que no és envàs, s'ha de portar als punts verds o deixalleries que habitualment tenen contenidors específics pel vidre que no és envàs. Que no es puguin llençar a la fracció vidre no vol dir que no es recuperin, sinó que es fa per una altra via.


Per què no puc llençar una joguina de plàstic o un penja-robes de plàstic a la fracció envasos lleugers?

De la mateixa manera que amb la fracció vidre, a la fracció envasos lleugers només es poden llençar envasos de plàstic, llauna i brics i no altres materials plàstics o metàl·lics que no siguin envasos. Els fabricants que posen productes envasats amb plàstic o metall al mercat paguen una part a l’entitat ECOEMBES per fer-se càrrec del tractament del residu d'envàs. D’aquesta manera els residus d’envasos de plàstic o metall es recullen als contenidors grocs, finançats per aquesta entitat. La gestió dels productes que no són envasos es financen per una altra via de l'administració i per tant no es pot gestionar seguint el mateix circuit de recollida. És per això que el contenidor groc està dedicat als envasos de plàstic i metall, i el plàstic i metall que no és envàs, com ara una joguina, s'ha de reciclar al punts verds o deixalleries que habitualment tenen contenidors específics. Que no es puguin llençar a la fracció envasos lleugers contenidor groc no vol dir que no es recuperin, sinó que es fa per una altra via.


Què són els productes reciclats?

Es caracteritzen per estar fabricats a partir de materials reciclats o bé part dels seus components provenen del reaprofitament d'altres productes fora d'ús.


Què són els productes reciclables?

Es caracteritzen per estar fabricats de forma que al finalitzar la seva vida útil puguin ser incorporats en nous cicles productius ja sigui en forma de subproductes o bé com a matèries primeres de nous productes mitjançant el reciclatge.


Què vol dir comprar reciclat?

La compra de productes reciclats/ reciclables i/o biodegradables s'emmarca dins de l'estratègia de compra ambientalment correcta, o també coneguda com a compra verda; la qual incorpora l'adquisició de productes i serveis respectuosos amb el medi ambient.


Què fan els fabricants per reduir la quantitat d'envasos?

Les empreses adherides a ECOEMBES van signar un Pla Empresarial de Prevenció 2012-2014 amb els dos objectius següents: Reducció de l'1,5% de l'indicador KrKp* per al 2014 i promoure l'ecodisseny entre les empreses. El resultat d'aquest primer any s'ha reduït un 1,58% de l'indicador KrKp amb la previsió que se superi l'objectiu establert inicialment. Juntament amb altres mesures de prevenció de residus d'envasos, l'estalvi durant el 2012 va ser de 30.000 tones de matèria prima per a fabricar envasos a tot l'Estat espanyol. A més, s'han de sumar 8.500 tones addicionals de matèria prima procedents del reciclat en la fabricació de nous envasos. Així, la reducció del pes dels envasos s'ha reduït d'una manera substancial. Per exemple l'aigua envasada en una ampolla PET d'1'5 litres l'any 2000 pesava 31,8 g, el 2012 pesava 26,8 g. La reducció és del 16% de variació en el seu pes. Un altre exemple, un bossa de LDPE amb pasta (macarrons o fideus...) de 2'5 kg l'any 2000 pesava 9,03 g i el 2012 ha passat a pesa 7 g, un 22% menys del seu pes. *Kr/Kp = E (Pes dels residus d'envàs generats en un any) / E (Pes del producte envasat en un any) X 100