Aquesta web fa servir cookies. Seguir navegant per ella implica la seva acceptació | Accepto
CONSELLS
Evitar la cultura de l'usar i llençar i optar per productes reutilitzables o retornables, això redueix moltíssim el volum de residus, a més d'un estalvi econòmic considerable. Per exemple es pot optar per bolquers reutilitzables, que pot implicar reduir més de 1.000 kg per família a l'any, i fins a 1.000 € anuals d'estalvi.
Consumir envasos grans enlloc de petits pot comportar un estalvi de fins a 6 kg de residus per llar a l'any, i uns 100 € anuals. O envasos grans de xampú, fins a 650 grams anuals de residus per llar, i uns 90 € anuals. Així és més raonable comprar envasos grans o familiars (sabons, xampús, gels, sucs, refrescos), perquè la quantitat de residu que genera per quantitat de producte és inferior.
Evitem els embolcalls innecessaris i les safates de porexpan, plàstic PET o PVC a l'hora de comprar alimentació fresca -carn, peix, embotits, hortalisses, fruita...- i optem per la compra a granel, també podem aprofitar més d'una vegada les mateixes bosses de plàstic per transportar les fruites i les verdures. Això representa un estalvi de residus de 43 kg anuals d'una llar i un estalvi d'uns 144 € anuals. Comprar amb cabassa o carretó és una molt bona mesura per a evitar el consum de bosses de plàstic.
Beure aigua de l'aixeta amb filtre de gerra o dispositiu d'osmosi inversa, enlloc d'aigua envasada, permet estalviar una càrrega de residu de 26 kg anuals per llar i uns 440 € anuals.
Molts fabricants ofereixen els seus productes en envasos o materials reciclats o reciclables, de manera que es disminueix la quantitat de residu i de recursos naturals consumits. Així, consumir productes reciclats com els consumibles d'oficina (tintes, paper d'impressora) o envasos com el cartró, el vidre que són fàcils de reciclar, comporta un estalvi de fins el 10% respecte els equivalents verges.
Les piles i bateries per a petits aparells electrònics, joguines o ràdios val la pena que siguin recarregables. L'estalvi econòmic és evident al cap de molt poc temps i l'estalvi en residus és molt important. Les piles contenen metalls pesants com el mercuri, el cadmi o el plom, que són potencialment perillosos per a la salut i el medi ambient. El cost per a reciclar les piles és molt elevat i és aconsellable l'ús de piles recarregables.
A casa, val la pena tenir les galledes correctament assenyalades amb colors o cartells indicatius per a cada tipus de residu. D'aquesta manera facilitarem la feina a tots els membres de la família a l'hora de dipositar els residus en la fracció corresponent.
A les botigues de parament de la llar o ferreteries podeu trobar molts tipus de galledes de reciclatge, segur que n'hi ha que s'adapten molt bé a l'espai de casa teva: a la galeria, sota l'armari de la cuina... cal trobar el millor lloc per a fer el reciclatge, la inversió d'espai i temps s'ho valen.
Abans de llençar un residu, cal estar ben segurs en quina fracció l'hem de llençar.
A casa podem fer compostatge amb la resta orgànica, és el que s’anomena autocompostatge. Si ho fem bé, obtindrem adob per a les plantes.
Quan portem residus a la deixalleria, sempre que sigui possible separem els diferents tipus de material per facilitar-ne el reciclatge, així podrem dipositar en el lloc corresponent el residu que toca.
Per guardar l'oli de cuina usat, podem aprofitar garrafes d'oli buides. Un cop s'hagi refredat una mica, abocarem aquest oli dins la garrafeta utilitzant un embut petit. Aquesta garrafeta d'oli un cop plena la portarem a la deixalleria més propera.