Aquesta web fa servir cookies. Seguir navegant per ella implica la seva acceptació | Accepto
RESIDUS ORGÀNICS
Com puc començar a separar els residus orgànics?

És molt fàcil, has de tenir un cubell de tipus airejat o ventilat, que és una galleda o un recipient de color marró amb foradets. Si et poses en contacte amb el teu municipi és probable que te’n puguin facilitar gratuïtament, al mateix ajuntament o a la deixalleria del municipi..

Utilitzar el cubell ventilat per separar els residus orgànics ajuda a que es conservi millor la matèria orgànica per a la posterior valorització i fa que no es generin males olors.

Amb el cubell ventilat cal utilitzar bosses compostables, que es degraden conjuntament amb les restes de menjar. Les bosses compostables es poden adquirir en superfícies comercials d'alimentació.

Recollir els residus orgànics amb bosses de plàstic perjudica el procés de compostatge perquè origina que el compost que s’obté contingui restes de plàstic.

La bossa de plàstic és un impropi a la fracció orgànica.

Els impropis dificulten i encareixen el tractament dels residus. Són un obstacle per al reciclatge.

Consells per a la recollida en origen de la FORM:

Prop de 40% dels residus municipals generats en els municipis catalans són orgànics, és a dir, deixalles de menjar i restes vegetals de mida petita -també coneguts com FORM (Fracció Orgànica dels Residus Municipals) - molt fàcils de reciclar o "valoritzar" si complim uns petits requisits que ens van a permetre tenir un impacte molt clar i directe sobre l'entorn i el medi ambient. No obstant això aquests residus també tenen la característica de ser molt "inestables", de manera que cal recollir-los i tractar-los ràpidament.

Beneficis de reciclar els residus orgànics:

  1. Multiplicar el reciclatge: Separar correctament la brossa orgànica també permet que altres elements reciclables, com el paper i el cartró, no s'embrutin i puguin ser reciclats adequadament.

  2. Generar electricitat: Al reciclar els residus orgànics, mitjançant processos de digestió anaeròbica, també facilitem l'obtenció de biogàs que podem aprofitar per a la producció d'energia a través de les plantes de biogàs, un recurs energètic renovable que redueix la dependència energètica de l'exterior i li dóna una segona vida als nostres deixalles orgàniques.

  3. Millorar la qualitat de la terra: Un dels beneficis que es poden obtenir del compostatge dels residus orgànics és que són fàcilment convertibles en compost, un adob orgànic amb valor fertilitzant per als nostres camps, conreus i jardins. Gràcies a això es redueix l'ús de fertilitzants sintètics, més cars i amb major impacte ambiental. A més es millora la qualitat del sòl i amb aquest, dels ecosistemes.

  4. Aire i aigua més purs: Evitar que els residus orgànics es destinin a l'abocador o incineradores redueix els impactes ambientals (generació de lixiviats i de gasos d'efecte hivernacle) i contribueix a la conservació dels recursos que contenen els residus orgànics (matèria orgànica i nutrients).

  5. La gestió dels residus orgànics s'ha de fer, com en la majoria de residus, seguint la jerarquia de gestió: en primer lloc reduint la seva generació, especialment lluitant contra el malbaratament alimentari i en segon lloc efectuant la recollida selectiva en origen (en els domicilis i en els establiments comercials) per facilitar el reciclatge material (obtenció de compost) o la valorització energètica (obtenció de biogàs).

  6. Beneficis econòmics: A Catalunya cada tona de residus que entra en un abocador o incineradora es grava amb un cànon ecològic. No obstant això, els ens locals que recullen selectivament els residus orgànics es poden beneficiar amb un retorn econòmic procedent d'aquesta cànon ambiental que és més gran en funció de la quantitat i la qualitat de les tones de residus orgànics que es recullin selectivament i s'aportin a les plantes de tractament biològic (compostatge i / o digestió anaeròbica).

L’any 2014 cada ciutadà a Catalunya va produir el 2014 una mitjana de 485 kg d'escombraries, un total de 1,3 quilos cada dia. Els objectius de la Generalitat se centren en fer que aquesta suma baixi fins als 456 kg abans de 2020, no obstant això, resulta tan important reduir la producció de deixalles com augmentar el reciclatge que fem d'aquests. En aquest sentit, els residus orgànics són el primer pas a donar, ja que són els més quantiosos i alhora fàcils de tractar.

Segons els últims informes, a Catalunya es recullen de forma selectiva neta (RSL) el 30% de la matèria orgànica produïda, però, s'ha de rebutjar un 13,4% de "impropis", és a dir, residus o elements estranys que no formen part d'aquesta categoria. Per això ens preguntem:

Quins residus són orgànics?

- Restes de fruita i verdura (closques, pells, llavors)
- Ossos i altres restes de carn (o peix)
- Menjar en mal estat
- Poso del cafè i restes d'infusions
- Paper de cuina brut
- Tovallons o mocadors
- Ramos i restes de flors o plantes o gespa
- Taps de suro
- Serradures, estelles i encenalls de fusta
- Excrements de gos o gat (sense la sorra)
- Escuradents, pals de gelat o escuradents de menjar xinès
- Bosses compostables per a la recollida selectiva de residus orgànics

Quins residus NO són orgànics?

- Bolquers, compreses, tovalloletes humides, tampons o bastonets per a les orelles
- Altres productes d'higiene com maquinetes d'afaitar, raspalls o preservatius
- Pols d'escombrar o bosses d'aspiradora
- Burilles i cendres de tabac

Altres consells per reciclar millor els residus orgànics

Reciclar la matèria orgànica és molt senzill, sobretot si es fa com a hàbit quotidià. En aquest sentit és important inculcar aquesta rutina als més petits perquè l'assumeixin com un fet natural, quotidià, com netejar-se les dents o tancar la porta quan surten de casa. Per a això, el millor és que tots a la casa siguin partícips del reciclatge i que per efecte imitació tots acabin participant d'aquesta activitat de forma activa i responsable.

Implantació del servei de recollida de la FORM (Fracció orgànica dels residus municipals):

La recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM) està consolidada a Catalunya amb un total de 781 municipis amb la implantació d’aquest servei, cosa que representa quasi el 85% del municipis catalans.

La majoria de municipis (726/781) disposen del servei de la recollida selectiva de la fracció orgànica implantat en la seva totalitat, prestant el servei a tota la població (ciutadania i grans productors), però alguns (55/781) encara disposen d’implantació parcial (a una part del municipi i/o només a grans productors).

S’estima que més de 7,1 milions d’habitants a Catalunya disposen del servei de recollida selectiva de la FORM (aproximadament el 95% de la població). Malgrat això, encara hi ha 166 municipis que no han iniciat la recollida selectiva de la fracció orgànica; la major part són municipis de mida petita i de molt poca població (un 90% d’aquests municipis son de menys de 1.000 habitants), molts dels quals estan gestionant una part de la fracció orgànica via l’autocompostatge.

- Matèria orgànica (FORM - FV)
- Fullet informatiu “FORM, Fracció Orgànica dels Residus Municipals.
- Campanya per al foment dels residus orgànics "Si hi va bé, si no hi va, no ve".