Aquesta web fa servir cookies. Seguir navegant per ella implica la seva acceptació | Accepto
EL RECICLATGE

Sistemes Integrats de Gestió

Els productors, les empreses que posen productes al mercat, han de responsabilitzar-se d’assegurar que els seus productes es reciclen posteriorment. És el que s’anomena “el principi de la responsabilitat del productor”. Per això en molts casos s’han creat els Sistemes Integrats de Gestió (SIG), és a dir, entitats que agrupen fabricants i productors. Els SIG s’encarreguen que els productes, un cop transformats en residus, es reciclin al màxim. En el cas dels envasos lleugers, per exemple, cada envàs porta un punt verd per a indicar que el fabricant o productor s’ha adherit al Sistema Integrat de Gestió.

Així els envasos lleugers de plàstic, de metall, de cartró i els envasos de vidre que entren en el cicle de recollida selectiva han de portar imprès el logo del Punt Verd. Això significa que l'empresa envasadora ha pagat una quota per a la despesa de recollida i tractament de l'envàs perquè sigui recuperat en el Sistema Integrat de Gestió corresponent.

A Catalunya tenim diversos Sistemes Integrats de Gestió operatius:


Envasos lleugers, paper i cartró


ECOEMBES és la societat gestora del Sistema Integrat de Gestió que es fa responsable dels residus dels envasos lleugers, paper i cartró. En aquest sentit, el conveni preveu les despeses derivades de:
 • la recollida selectiva dels diversos tipus d’envasos
 • de la seva posterior selecció
 • de les estacions de transferència i transport
 • de la gestió dels envasos que contenen residus especials en els punts d’aportació (deixalleries o punts verds)
 • de les campanyes de comunicació i altres actuacions de promoció de la recollida selectiva d’envasos
Que aquest cicle funcioni bé i no hi hagi un encariment en el procés també requereix la nostra col·laboració en el moment de dipositar residus en les fraccions correctes i no barrejant impropis.

El conveni té en compte les característiques poblacionals i urbanístiques dels municipis catalans (dispersió de la població, verticalitat o horitzontalitat…) i els diferents sistemes de recollida selectiva, inclosa la recollida pneumàtica i els contenidors soterrats.


Per a més informació, cliqueu aquest enllaç


Envasos de vidre


ECOVIDRIO és l'entitat gestora del Sistema Integrat de Gestió per a la recollida selectiva i el reciclatge dels envasos de vidre. El conveni signat preveu les despeses i les responsabilitats derivades de:
 • la instal·lació de contenidors de color verd
 • el transport a plantes de selecció
 • la selecció i classificació
 • les estacions de transferència i transport
 • la realització de campanyes d’informació i sensibilització
 • promoure la prevenció per reduir el volum de residus d’envasos de vidre generats.
El 100% dels envasos de vidre que es dipositen als contenidors urbans situats al carrer es recicla i és utilitzat per fabricar nous envasos de vidre.

L'actual acord amb Ecovidrio i l’Agència de Residus de Catalunya incrementa en més d’un 5% el preu unitari de la recollida del vidre, dóna un impuls important a la recollida comercial (canal HORECA, Hostaleria, Restauració i Càtering) i incorpora l’import unitari pel transport en recorreguts inferiors a 50 km.


Per a més informació, cliqueu aquest enllaç