Aquesta web fa servir cookies. Seguir navegant per ella implica la seva acceptació | Accepto
EL RECICLATGE

La fracció resta

Al carrer també hi ha un contenidor per a la fracció resta, que servirà per llençar-hi aquella resta que ja no té cap valor i que no s'aprofitarà per a res. Cal dir que aquesta fracció hauria de reduir-se cada vegada més fins a ser la part més petita i insignificant generada a casa. El contenidor de la fracció resta ha de ser la nostra darrera opció.

De fet, si totes les recollides segregades es fessin correctament, es calcula que aquesta fracció només constituiria al voltant d’un 17% dels residus municipals. Tanmateix, actualment la fracció RESTA conté encara entre un 30% i un 40% de matèria orgànica, entre un 20% i un 30% de paper, un 18% de plàstics i metalls i un 4% de vidre. Molts d’aquests materials es podrien reciclar si es recollissin a la fracció corresponent. Per això prèviament aquesta fracció es tractada en plantes específiques per a recuperar-ne els materials aprofitables que encara conté.

Els residus que actualment no tenen una valorització material i constitueixen fonamentalment la fracció resta són:

  • Tèxtil sanitari: bolquers, compreses i tampons, bastonets per netejar les orelles, corones absorbents de lactància, tovalloles humides, fil dental, petits residus de cures domèstiques (tiretes, esparadrap, venes, gasses, cotó, etc.).
  • Altre material sanitari: preservatius, maquinetes d’afaitar, raspall de dents, llimes...
  • Residus de la neteja de la casa (pols d’escombrar, bossa d’aspiradora).
  • Objectes que no siguin tipificables com a envasos de vidre, plàstics o metalls, com per exemple plats i tasses de ceràmica.
  • Burilles i cendres de cigarretes.
  • Cendra d’una llar de foc o estufa.
  • Fotografies, targetes de crèdit o similars
  • Etiquetes