Aquesta web fa servir cookies. Seguir navegant per ella implica la seva acceptació | Accepto
EL RECICLATGE

Residus municipals especials

Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE)

Els RAEE procedents de llars particulars, els hem de lliurar:

  • als sistemes de recollida implantats pels fabricants.
  • a la botiga en el moment de la compra, si decidim substituir l’aparell per un de nou que sigui equivalent.
  • als sistemes de recollida municipal previstos pels ens locals (deixalleries, recollida de voluminosos, sistemes de porta a porta, etc.)

El Reial Decret 208/2005, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió ambiental dels seus residus preveu la creació de sistemes integrats de gestió (SIG), entitats sense ànim de lucre formades pels productors d’aparells elèctrics i electrònics.

Aquests SIG són un instrument al qual poden acollir-se els productors d’aparells elèctrics i electrònics per tal de garantir la recollida al final de la seva vida útil dels aparells que han posat al mercat nacional.

Els SIG han de ser autoritzats per les comunitats autònomes on desenvolupin la seva activitat, en el cas de Catalunya, per l’Agència de Residus de Catalunya.

Per a més informació, cliqueu aquest enllaçPiles i altres acumuladors

Els usuaris o posseïdors de piles i acumuladors desgastats han de lliurar-los als punts de recollida selectiva o dipositar-los als contenidors que els productors posen a la seva disposició en diferents punts de fàcil accés:

  • botigues on les venen, centres comercials i mercats
  • deixalleries
  • contenidors especials

El lliurament de les piles usades ha de ser lliure de cost pels posseïdors.

El Reial Decret 106/2008 d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus preveu la creació de sistemes integrats de gestió (SIGs), entitats sense ànim de lucre formades pels productors de piles i acumuladors.

Els productors que decideixen adherir-se a un SIG financen les operacions de gestió amb un import per unitat i tipus de pila i acumulador posat per cadascun d’ells en el mercat nacional, com contraprestació pels serveis que el SIG els dóna. A Catalunya, els SIGs han de ser autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya.

Per a més informació, cliqueu aquest enllaçMedicaments usats i/o caducats (SIGRE)

Els residus de medicaments de procedència domèstica són aquells medicaments sobrers o caducats i els seus envasos, buits o no, que es generen als domicilis de particulars.

Els medicaments no són un residu qualsevol sinó que donades les seves característiques requereixen una recollida selectiva específica per garantir-ne una adequada gestió.

La recollida dels medicaments aprofita el mateix canal de distribució que fan servir les farmàcies però en sentit invers: el consumidor porta els envasos i restes de medicaments a la farmàcia, aquests són recollits pel servei de distribució farmacèutica i lliurats als gestors per a la seva classificació i posterior tractament.

Per adaptar-se als requisits de la Llei d'envasos i residus d'envasos, els laboratoris farmacèutics (Farmaindústria), els distribuïdors (FEDIFAR) i el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics van constituir una societat sense ànim de lucre anomenada SIGRE, Sistema Integrat de Gestió i Recollida d'Envasos.

L'activitat del SIGRE es pot resumir en els següents punts:

  • Recollida dels envasos de productes farmacèutics comercialitzats pels laboratoris a Espanya.
  • Recollida, classificació i tractament, segons tipologia i composició, de la resta de productes farmacèutics i garantir-ne la correcta gestió.
  • Impulsar, a través dels Plans Empresarials de Prevenció, l'adopció per part dels laboratoris adherits de mesures de prevenció que permetin reduir la generació d'envasos en el futur.

Per a més informació, cliqueu aquest enllaçEnvasos fitosanitaris (SIGFITO)

Els productes fitosanitaris són aquells productes destinats a combatre les possibles malalties i plagues que afectin els cultius (herbicides, insecticides i fungicides). Un cop esgotat el producte fitosanitari cal gestionar correctament el residu que queda a l’envàs.

L’ús inadequat de productes fitosanitaris i l’eliminació no controlada dels envasos buits poden tenir conseqüències negatives sobre el medi ambient i agrícola.

Per a més informació, cliqueu aquest enllaçPneumàtics fora d'ús (SIGNUS, TNU)

L'entitat està formada pels productors dels pneumàtics que han de garantir la recollida i la correcta gestió dels pneumàtics un cop ja han estat usats. Aquests productors adherits al SIG financien la gestió per unitat i tipus de pneumàtic venut en el mercat de reposició.

Per a més informació, cliqueu aquest enllaçOlis industrials usats (SIGAUS, SIGPI)

Els fabricants d'olis industrials i minerals s'agupen sota diferents sistemes integrats de gestió per assegurar que els olis que esdevenen residus se'n faci una correcta recollida, transport i tractament.

Per a més informació, cliqueu aquest enllaç