Aquesta web fa servir cookies. Seguir navegant per ella implica la seva acceptació | Accepto
EL RECICLATGE

Models de recollida a Catalunya

Els Ens locals amb competències sobre la gestió de residus municipals són els encarregats de definir el model de recollida més adequat als seus municipis, considerant les característiques pròpies de cada municipi o agrupació municipal. Així, els models de recollida de residus aplicats actualment a Catalunya es poden classificar segons:

a) Els tipus de models de segregació de residus (tipus de fraccions que trobarem):

· 5 fraccions (fracció orgànica / envàs lleuger / envàs vidre / paper i cartró / rebuig)3· Residu mínim(fracció orgànica / envàs vidre / paper i cartró / rebuig i envasos lleugers)5· Multiproducte(fracció orgànica / envàs vidre / paper, cartró i envàs lleuger / rebuig)
b) La modalitat i ubicació del sistema de recollida:

· Contenidors de superfície (àrees de vorera i àrees d'aportació)
· Contenidors soterrats
· Porta a porta
· Pneumàtica

Cada model de segregació de residus es combina amb un o diversos dels sistemes de recollida segons les característiques i preferències de cada municipi.