Xeringues i agulles

#

Xeringues i agulles

A casa, guarda els residus punxants en un petit recipient rígid i estanc de plàstic.

On va?

Deixalleria / Punt verd

Instal·lació que permet fer una recollida selectiva dels residus municipals pels quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.

Quin procés segueix?

 • #

  Empresa especialitzada

  Planta de tractament on se separen els materials valoritzables (plàstics, vidres i metalls) dels elements perillosos o no recuperables que es descontaminen.

EN QUÈ ES TRANFORMA?

 • #

  Incineradora - Electricitat

  A la incineradora es fa una combustió controlada on s'eliminen tots els residus. Els gasos es filtren abans d'expulsar a l'atmosfera. Les escòries es porten al dipòsit controlat. I l'escalfor d'aquesta combustió fa moure unes turbines que generen electricitat.

 • #

  Dipòsit controlat

  Les bales amb la resta s'apilen fins que cobreixen la superfície del dipòsit controlat i es tapa amb terra. Es recupera per a ús públic o espai verd.