Test ceràmica

#

Test ceràmica

On va?

Deixalleria / Punt verd

Instal·lació que permet fer una recollida selectiva dels residus municipals pels quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.

Quin procés segueix?

  • #

    Empresa especialitzada

    Planta de tractament on se separen els materials valoritzables (plàstics, vidres i metalls) dels elements perillosos o no recuperables que es descontaminen.

EN QUÈ ES TRANFORMA?

  • #

    Dipòsit controlat

    Les bales s'apilen fins que cobreixen la superfície del dipòsit i es tapa amb terra. Es recupera per a ús públic o espai verd.