Piles botó

#

Piles botó

Les piles i bateries més planes en forma de moneda que s'usen per a rellotges, audiòfons i altres dispositius electrònics.

On va?

Piles i acumuladors

Dipositar dins els contenidors que els punts de venda destinen per a aquest propòsit. No comporta cap cost per a l'usuari, ni l'obliga a comprar cap bateria nova.

Quin procés segueix?

  • #

    Empresa especialitzada

    Planta de tractament on se separen els materials valoritzables (plàstics, vidres i metalls) dels elements perillosos o no recuperables que es descontaminen.

EN QUÈ ES TRANFORMA?

  • #

    Electrònica

    Noves piles, acer inoxidable, aparells electrònics...