Nevera

#

Nevera

On va?

#

RAEE

En comprar un nou electrodomèstic o aparell de gran format (més gran de 50 cm), tant a punt de venda com online, el venedor està obligat a recollir l’antic aparell de forma gratuïta pel consumidor.

Quin procés segueix?

 • #

  Planta de triatge: Electrodomèstics

  Els electrodomèstics de línia blanca arriben a la planta per al seu emmagatzematge i posterior tractament. Aquest comença amb la neteja de l'interior de l'aparell. En el cas de frigorífics, congeladors i aparells d’aire condicionat, es procedeix a la succió de la mescla d'oli i CFC R-12 del circuit de refrigeració, extreure manualment i recuperar el compressor i les peces d'alumini, aram i vidre, de manera que només resta la carcassa. Un cop separats els diferents components es procedeix a la trituració, es poden separar en diferents fraccions els metalls fèrrics, els metalls no fèrrics, els plàstics i les escumes.

 • #

  Planta de recilatge

  Les empreses tracten els diferents tipus de plàstics i metalls per reintroduir-los al cicle productiu. L'oli del compressor del circuit de refrigeració és transportat a la planta de regeneració d’olis usats. Els gasos es tracten per a ser reutilitzats posteriorment, facilitant d’aquesta manera el procés de renovació de les instal·lacions frigorífiques existents sense necessitat de fabricar més CFCs.

EN QUÈ ES TRANFORMA?

 • #

  Plàstics

  Plàstic per a electrodomèstics, envasos, embalatges, mobiliari urbà.

 • #

  Metalls

  Peces de metall per a electrodomèstic, construcció.