Moble de fusta

#

Moble de fusta

On va?

Deixalleria / Punt verd

Instal·lació que permet fer una recollida selectiva dels residus municipals pels quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.

Quin procés segueix?

 • #

  Empresa especialitzada

  Planta de tractament on se separen els materials valoritzables (plàstics, vidres i metalls) dels elements perillosos o no recuperables que es descontaminen.

EN QUÈ ES TRANFORMA?

 • #

  Combustible

  Combustible per a calderes.

 • #

  Conglomerat

  Conglomerats per a mobles.