Làmpades i bombetes

#

Làmpades i bombetes

Només bombetes i lluminàries de baix consum, fluorescents, LED i descàrrega.

On va?

#

RAEE

Retornar en els punts de venda. No comporta cap cost per a l'usuari, ni l'obliga a comprar cap bombeta nova. Les de filament i hal·lògens van a la fracció resta o residu mínim.

Quin procés segueix?

 • #

  Empresa especialitzada

  Una empresa especialitzada separa els materials valoritzables (plàstics, vidres i metalls) dels elements perillosos o no recuperables que es descontaminen.

 • #

  Planta de reciclatge

  Les empreses tracten els diferents tipus de plàstics i metalls per reintroduir-los al cicle productiu.

EN QUÈ ES TRANFORMA?

 • #

  Metalls valuosos

  Recuperació de metalls molt valuosos com el Brom, Cadmi, Or, Plata, Plom, Mercuri, Níquel, Coltan, Coure, Cobalt o Pal·ladi, per a fer nous components electrònics.

 • #

  Plàstics (aparells)

  Carcasses per a aparells i components electrònics.