Fotos

#

Fotos

On va?

Deixalleria / Punt verd

Instal·lació que permet fer una recollida selectiva dels residus municipals pels quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.

Quin procés segueix?

 • #

  Empresa especialitzada

  Una empresa especialitzada separa els materials valoritzables. La resta té un tractament finalista segons tipus de material.

 • #

  Incineradora

  A la incineradora es fa una combustió controlada on s'eliminen tots els residus. Els gasos es filtren abans d'expulsar a l'atmosfera. Les escòries es porten al dipòsit controlat.

EN QUÈ ES TRANFORMA?

 • #

  Electricitat

  A partir de l'escalfor de la combustió, fa moure unes turbines que generen electricitat.