Fibrociment amb amiant

#

Fibrociment amb amiant

On va?

Especial

Empreses especialitzades s'encarreguen de desmuntar i recollir les peces fetes amb fibrociments amb amiant, degut a la seva perillositat.

Quin procés segueix?

  • #

    Empresa especialitzada

    Planta de tractament on se separen els materials valoritzables (plàstics, vidres i metalls) dels elements perillosos o no recuperables que es descontaminen.