Cera

#

Cera

On va?

Fracció resta

A la fracció resta, només hi llencem tots aquells residus que no poden ser ni reciclats ni aprofitats de cap altra manera.

Quin procés segueix?

 • #

  Planta de tractament: Fracció Resta

  En aquesta planta, un cop s'han extret els elements reciclables, tot el que no és aprofitable té un tractament de disposició final ja sigui a incineradora o a dipòsit controlat.

EN QUÈ ES TRANFORMA?

 • #

  Incineradora - Electricitat

  A la incineradora es fa una combustió controlada on s'eliminen tots els residus. Els gasos es filtren abans d'expulsar a l'atmosfera. Les escòries es porten al dipòsit controlat. I l'escalfor d'aquesta combustió fa moure unes turbines que generen electricitat.

 • #

  Dipòsit controlat

  Les bales amb la resta s'apilen fins que cobreixen la superfície del dipòsit controlat i es tapa amb terra. Es recupera per a ús públic o espai verd.