Cendrer de porcellana

#

Cendrer de porcellana

On va?

Fracció resta

A la fracció resta, només hi llencem tots aquells residus que no poden ser ni reciclats ni aprofitats de cap altra manera.

Quin procés segueix?

  • #

    Planta de tractament: Fracció Resta

    En aquesta planta, un cop s'han extret els elements reciclables, tot el que no és aprofitable té un tractament de disposició final ja sigui a incineradora o a dipòsit controlat.

EN QUÈ ES TRANFORMA?

  • #

    Dipòsit controlat

    Les bales s'apilen fins que cobreixen la superfície del dipòsit i es tapa amb terra. Es recupera per a ús públic o espai verd.