Cassola

#

Cassola

On va?

Deixalleria / Punt verd

Instal·lació que permet fer una recollida selectiva dels residus municipals pels quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer.

Quin procés segueix?

 • #

  Empresa especialitzada

  Planta de tractament on se separen els materials valoritzables (vidre i metalls) dels elements perillosos o no recuperables.

 • #

  Fabricant

EN QUÈ ES TRANFORMA?

 • #

  Metalls

  Amb el metall es fabriquen tancaments, perfils metàl·lics, peces d'automòbil.