Cafè (marro)

#

Cafè (marro)

On va?

Fracció orgànica

A la fracció orgànica, llencem només restes de menjar, aliments fets malbé i petits elements vegetals. Per evitar pudors, hem de llençar la fracció orgànica al vespre.

Quin procés segueix?

 • #

  Planta de digestió anaeròbia

  En aquesta planta, la fracció orgànica (FORM) se sotmet a una descomposició biològica amb absència d'oxigen, anaeròbia. També anomenada metanització. Té lloc en equips tancats, els digestors. S'obté metà i un material digestat, el qual se sotmet a compostatge.

 • #

  Planta de compostatge

  En aquesta planta, la fracció orgànica (FORM) reb un tractament biològic amb presència d'oxigen, tal com fan els bacteris en un procés de descomposició de forma natural. La fracció orgànica no ha de contenir impropis perquè impedeixen o dificulten el procés biològic.

EN QUÈ ES TRANFORMA?

 • #

  Compost

  Del procés de compostatge s'obté un fertilitzant molt adequat, el compost, que s'utilitza com a adob per al sòl dels jardins i parcs dels nostres municipis.

 • #

  Electricitat i calor

  De la metanització s'obté el biogàs, que s'utilitza per a generar electricitat i combustible. Ambdues s'usen tant per a fer funcionar la planta de compostatge, com s'exporta a la xarxa pública.