Biberons i tetines

#

Biberons i tetines

No és un envàs. Les tetines es poden canviar per una altra de nova.

On va?

Fracció resta

A la fracció resta, només hi llencem tots aquells residus que no poden ser ni reciclats ni aprofitats de cap altra manera.

Quin procés segueix?

  • #

    Planta de tractament: Fracció Resta

    En aquesta planta, un cop s'han extret els elements reciclables, tot el que no és aprofitable té un tractament de disposició final ja sigui a incineradora o a dipòsit controlat.

EN QUÈ ES TRANFORMA?

  • #

    Vidre reciclat

    Fabricació d'articles de vidre que no són envasos.