Bateria recarregable de níquel

#

Bateria recarregable de níquel

Bateries d’eines de bricolatge i altres aparells portàtils.

On va?

Piles i acumuladors

Dipositar dins els contenidors que els punts de venda destinen per a aquest propòsit. No comporta cap cost per a l'usuari, ni l'obliga a comprar cap bateria nova.

Quin procés segueix?

 • #

  Empresa especialitzada

  Planta de tractament on se separen els materials valoritzables (plàstics, vidres i metalls) dels elements perillosos o no recuperables que es descontaminen.

EN QUÈ ES TRANFORMA?

 • #

  Metalls valuosos

  Recuperació de metalls molt valuosos com el Brom, Cadmi, Or, Plata, Plom, Mercuri, Níquel, Coltan, Coure, Cobalt o Pal·ladi, per a fer nous components electrònics.

 • #

  Plàstics (aparells)

  Carcasses per a aparells i components electrònics.