Auriculars

#

Auriculars

Inclou qualsevol aparell d’aquest tipus, el cablejat i els seus accessoris.

On va?

#

RAEE

En comprar un aparell nou, tant a punt de venda com online, el venedor recull l’antic aparell de forma gratuïta i obligatòria. Podem dipositar els RAEE més petits de 25 cm a botigues d’electrodomèstics amb una superfície de venda igual o superior a 400 m².

Quin procés segueix?

 • #

  Empresa especialitzada

  Una empresa especialitzada separa els materials valoritzables (plàstics, vidres i metalls) dels elements perillosos o no recuperables que es descontaminen.

 • #

  Planta de reciclatge

  Les empreses tracten els diferents tipus de plàstics i metalls per reintroduir-los al cicle productiu.

EN QUÈ ES TRANFORMA?

 • #

  Metalls valuosos

  Recuperació de metalls molt valuosos com el Brom, Cadmi, Or, Plata, Plom, Mercuri, Níquel, Coltan, Coure, Cobalt o Pal·ladi, per a fer nous components electrònics.

 • #

  Plàstics (aparells)

  Carcasses per a aparells i components electrònics.