MOTIU #7

#

EL SISTEMA DE RECOLLIDA SELECTIVA CREA LLOCS DE TREBALL

EXPLICACIÓ

#

A Catalunya, actualment hi ha 900 empreses que es dediquen a gestionar els residus que generem, i donen feina a 28.000 persones.

EXEMPLE

#

Si augmentéssim la recollida selectiva, aquestes xifres creixerien de manera significativa.