MOTIU #6

#

A LA FRACCIÓ RESTA NOMÉS LLENCEM ALLÒ QUE NO ES POT APROFITAR

EXPLICACIÓ

#

A la fracció resta, sigui el contenidor gris o verd fosc de Residu Mínim, ha de servir per llençar-hi aquelles deixalles que no tenen cap valor, i no podem recollir selectivament.

EXEMPLE

#

Com ara tovalloletes humides, bolquers, compreses, preservatius, papers plastificats, puntes de cigarret…