MOTIU #3

#

Reciclar paper i cartó evita els gasos d'efecte hivernacle

EXPLICACIÓ

#

Cada vegada que se substitueix 1 kg de fibres verges per paper i cartó reciclat, s’estalvia emetre 2,3 kg de CO2.

EXEMPLE

#

150 kg de paper i cartó reciclat equivalen a evitar les emissions d'un viatge de 800 km en automòbil.