MOTIU #2

#

Els plàstics que no són envasos, també es reciclen

EXPLICACIÓ

#

Si no és envàs no ha d'anar a la fracció d'envasos lleugers. Llençar-hi residus que no són envasos, dificultem el procés de triatge. Portem-los a la deixalleria o Punt Verd.

EXEMPLE

#

Els plàstics que no són envasos segueixen un altre procés de triatge per a ser reciclats.